Twoja przeglądarka ma wyłączony JavaScript. Włącz JavaScript aby korzystac z tej strony.

Zapraszamy na panel dyskusyjny i finisaż wystawy Łukasza Trzcińskiego GABINET DOBREJ HISTORII

Galeria Asymetria w Domu Funkcjonalnym

ul. Jakubowska 16, Warszawa

18 kwietnia, godz. 19:00

W dyskusji udział biorą: Łukasz Trzciński, Agnieszka Kilian i Stanisław Ruksza
Prowadzenie: Jakub Śwircz


Panel dyskusyjny będzie poświęcony wątkom szaleństwa archiwizacji i płonności fotograficznej pamięci.

 

Projekt Gabinet dobrej historii powstał w ramach organizowanego wspólnie przez CSW Kronika w Bytomiu i  Fundację Imago Mundi programu Projekt Metropolis, a jego pierwsza prezentacja odbyła się w bytomskiej Kronice. Pokaz w Warszawie został zorganizowany we współpracy z fundacją Asymetria.

 

Więcej o projekcie >>>

Zrób sobie tatuaż

Projekt Łukasza Skąpskiego Przaja moimi hajmatowi, pokazywany w ramach wystawy A Place Where We Could Go, polega na stworzeniu wzornika tatuaży na temat „Przaja moimu hajmatowi" lub „Mōj hajmat mōm rod", czyli po polsku „Kocham mój Heimat". To śląskie zdanie jest inspiracją tatuaży zaprojektowanych (namalowanych) przez zaproszonych do projektu artystów. Zaprezentowane wzorniki są darmowo udostępniane przez cały czas trwania wystawy (do 26 kwietnia). Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z nich i wytatuowania zaproponowanych motywów.

 

Więcej o projekcie >>>

 

Wzorniki tatuaży >>>

 

Wystawa Łukasza Skąpskiego Przaja moimu hajmatowi w ramach cyklu A Place Where We Could Go│CSW Kronika, Bytom│08.03.2014 - 26.04.2014

Gabinet dobrej historii Łukasza Trzcińskiego w Galerii Asymetria w Warszawie

Galeria Asymetria w Domu Funkcjonalnym
ul. Jakubowska 16, Warszawa

15 marca - 18 kwietnia 2014

wernisaż: 15 marca, godz. 19:00

 

kurator: Stanisław Ruksza

 

panel dyskusyjny i finisaż wystawy: 18 kwietnia, godz. 19:00 
udział biorą: Łukasz Trzciński, Agnieszka Kilian i Stanisław Ruksza
prowadzenie: Kuba Śwircz

 

Wystawa Gabinet dobrej historii Łukasza Trzcińskiego stawia w centrum problem wizualnej pamięci ("Pamiętamy tylko fotografie" cytując Susan Sontag) i jej nieustannych przetworzeń. Punktem wyjścia projektu stał się gabinet pracownika niewielkiej lokalnej instytucji kultury na Górnym Śląsku, który owładnięty obsesją "zabezpieczania obrazu", archiwizuje wszystkie napotkane fotografie związane z historią regionu przy pomocy instytucjonalnego kserografu. 

Wystawie towarzyszy tekst Agnieszki Kilian Anarchia w archiwum

 

Pierwsza prezentacja odbyła się w CSW Kronika w Bytomiu. Więcej o projekcie >>>

Zapraszamy na wystawę podsumowującą projekt A Place Where We Could Go

8 marca - 26 kwietnia 2014

otwarcie: 8 marca (sobota) godz. 19:00

CSW Kronika w Bytomiu, Rynek 26, 41-902 Bytom

 

podczas wernisażu koncert Pawła Kulczyńskiego

 

Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Polecamy śledzenie informacji na temat poszczególnych projektów na blogu >>>

 

A Place Where We Could Go stanowi część międzynarodowego programu badawczego Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Jest realizowany w partnerstwie z Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum i Kunsthall Grenland.

 

 

Praktykowanie archiwum - spotkanie nr 2 cyklu dyskusji Projekt Metropolis

20 lutego (czwartek) 2014, godz. 18:00

KATO, ul. Mariacka 13, Katowice

 

Udział biorą m.in.: Łukasz Trzciński (artysta, Fundacja Imago Mundi), Mikołaj Długosz (artysta), Agnieszka Kilian (kuratorka, prawniczka). Prowadzenie: Marta Kudelska (historyczka i krytyczka sztuki; kuratorka Czytelni Sztuki Gliwice)

Spotkaniu towarzyszy pokaz pracy Mikolaja Długosza Wideopol.

 

Drugie z cyklu  organizowanych we współpracy z magazynem SZUM spotkań poświęcone jest strategiom wokół archiwum/zbiorów. Punktem wyjścia do rozmowy będą zrealizowane w ramach programu Projekt Metropolis prace, które za pomocą różnych strategii testują status archiwum. Projekty takie jak Wideopol Mikołaja Długosza czy Gabinet dobrej historii Łukasza Trzcińskiego (aktualnie pokazywany w bytomskiej Kronice) punktują zarówno sam sposób powstawania zbiorów, jako „prywatnego” gestu poszczególnych osób, ale także samej potrzeby zabezpieczania obrazu oraz reguły jego udostępniania. Do tematyki archiwaliów odnoszą się również prace Matteo Terzaghiego i Marco Zürchera, Bartka Materki, przygotowywany projekt Miłość i medycyna Patrycji Orzechowskiej czy oparta na rejestracjach z archiwum TVP Katowice projekcja Zegar Bogny Burskiej. Ukryte w archiwach obrazy Śląska z poprzednich dekad są obecne w zbiorowej pamięci, jednakże ich wizerunek blaknie, stając się łatwiejszym łupem obowiązującej historii.

Uczestnicy spotkania, mapując poszczególne strategie wokół archiwum – szmuglowania obrazu i negocjacji jego znaczeń – będą się starać odpowiedzi na pytanie jakiego rodzaju potencjalność tkwi w tych praktykach? Prowadzenie na własnych prawach krytycznej gry z obrazem oraz z samą koncepcją „zasobów” wybija jeden z atrybutów władzy – władzy nad historią, ale z drugiej strony sama w sobie jest  także gestem władczym.  Czy praktykowanie archiwum może być zatem niewinne? Czy możliwe jest  w ogóle działanie na zasadzie „posuń się” a nie „ustąp miejsca”? Polifoniczność debaty, w szczególności tej wokół pamięci i historii, staje się możliwa, gdy spełnione są także warunki brzegowe – dostępu do zbiorów. Jednocześnie działania artystów otwierają inny obszar dyskusji – samą potrzebę zabezpieczania obrazu i mechanikę tego procesu, stając niejako w opozycji do digitalizacyjnej gorączki.

 

Spotkanie towarzyszy wystawie Łukasza Trzcińskiego Gabinet dobrej historii pokazywanej w CSW Kronika w Bytomiu do 22 lutego oraz w Galerii Asymetria w Warszawie od 15 marca do 18 kwietnia.

Jest częścią cyklu comiesięcznych, tematycznych rozmów o sztuce i życiu artystycznym na Górnym Śląsku współorganizowanych z Magazynem SZUM i Projektem Metropolis, które odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca będą w Kronice, Geszefcie oraz innych miejscach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Program cyklu dyskusji: Stanisław Ruksza.